KIEDY LEASING, KIEDY KREDYT cz.2
6 gru 2018

KIEDY LEASING, KIEDY KREDYT cz.2

Post by Redaktor

– Gdy przedmiotem kredytowania jest droższy pojazd, przedsiębiorca musi przedstawiać zaświadczenia z ZUS-u, urzędu skarbowego, a także zaświadczenie o wysokości dochodów. To może mocno wydłużyć proces zakupu samochodu — mówi Kamil Makula.

Kwestia podatkowa

Zaletą leasingu, często docenianą przez przedsiębiorców, jest zmniejszenie podatku dochodowego firmy w konkretnym roku.

– To firma leasingowa ujawnia przedmiot w swoich aktywach i to ona jest odpowiedzialna za dokonanie odpisów amortyzacyjnych. Wymiernymi korzyściami dla przedsiębiorcy są: możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu całej opłaty wstępnej, wszystkich rat leasingowych (w części kapitałowej i odsetkowej), a także opłat związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu – tłumaczy Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający BZ WBK Leasing.

Lecz i tu przedsiębiorca staje przed kolejnym wyborem – leasing operacyjny czy finansowy. Główna różnica polega na opodatkowaniu VAT, który w leasingu wynosi 23 proc., niezależnie od stawki, jaką opodatkowany jest leasingowany przedmiot.

– Leasing operacyjny w ramach podatku VAT traktowany jest jako usługa. W związku z tym, podstawę opodatkowania stanowi wartość netto raty leasingowej płaconej przez leasingobiorcę. Podatek VAT jest naliczany wraz z każdą opłatą leasingową, co powoduje, że zapłata VAT-u jest także rozłożona dla przedsiębiorcy w czasie – wyjaśnia Mariusz Włodarczyk.

Jednak czasami korzystniejszy dla przedsiębiorcy może okazać się leasing finansowy. Jest tak np. wśród podmiotów z branży medycznej, które nie są płatnikami podatku VAT. Leasing finansowy pozwala im bowiem na doliczenie niższej stawki VAT, która w przypadku sprzętu medycznego w zdecydowanej większości wynosi 8 proc. Ponadto, na leasing finansowy częściej decydują się większe przedsiębiorstwa, inwestujące w linie produkcyjne lub środki trwałe o znacznej wartości, z uwagi na możliwość stosowania przyspieszonej amortyzacji oraz większą elastyczność co do czasu trwania kontraktu.

Małgorzata Milewska

Tags: ,

1 Comments

KIEDY LEASING, KIEDY KREDYT cz.1 – Blog – Dysharmonia.pl 6 grudnia 2018 at 10:23 -

[…] Czytaj dalej: http://dysharmonia.pl/kiedy-leasing-kiedy-kredyt-cz-2/ […]

Leave a Comment