Watahy, przejmowanie terenów

#1


Watahy są grupami wilków posiadającymi swoją własną hierarchię, kulturę, cele i system wartości, które odróżniają je od pozostałych grup na forum. Założyć może ją każdy użytkownik, o ile fabularnie zwerbuje on odpowiednią ilość innych graczy.
Watahy należy tworzyć, posiłkując się następującymi zasadami:

1. Aby wataha mogła powstać, powinna posiadać na starcie co najmniej 4 członków (alfa+3 inne, dorosłe osobniki), którzy by ją fabularnie założyli.

2. Wataha musi posiadać wewnętrzny system hierarchii oraz jasno określonego przywódcę/-ów.

3. Wataha nie może posiadać więcej niż dwóch przywódców (tzw. para alfa). Jednakże tylko jedna z alf otrzymuje tytuł Moderatora i od strony technicznej pełni ona niejako nadrzędną funkcję. Stado może mieć jeszcze osobnych dowódców w kilku różnych dywizjach, jednak nie należy zapominać, że to alfa stoi najwyżej w hierarchii.

4. Każdego kolejnego członka watahy należy pozyskać fabularnie (nie istnieją zapisy bezpośrednie - wyjątkiem są szczenięta urodzone w watasze).

5. Wataha powinna posiadać swoje własne terytorium stworzone z co najmniej 2 tematów na forum (tematy te muszą leżeć obok siebie, zgodnie z MAPĄ; najlepiej w zasięgu jednego forum lub subforum). Aby objąć dany teren w posiadanie, należy w fabule oznaczyć go zapachem, a następnie zgłosić się w tym temacie.

6. Każdy kolejny temat zdobywa się według zasady: 2 nowe osobniki (w tym szczenięta) = możliwość przejęcia 1 tematu. Multikonta, które należą do tego samego stada, stanowią jednak wyjątek od tej reguły, dlatego też nie bierze się ich pod uwagę podczas sumowania członków grupy. W związku z tym uprasza się użytkowników o uzupełnianie pola "multikonta" w profilu.

7. Dany temat może stać się na powrót Ziemią Niczyją, jeżeli żaden z członków watahy nie przebywał na nim przez okres miesiąca. Z tego też względu należałoby regularnie patrolować granice stada w celu odświeżenia śladów zapachowych.

8. Osoby, chcąc stworzyć watahę, muszą własnoręcznie opracować jej opis, historię, cele oraz inne ważne elementy, które będą ją odróżniały od innych grup i będą zachętą dla reszty graczy do wspólnej gry po stronie danej grupy. Szczegółową rozpiskę struktury watahy należy jednak uprzednio wysłać któremuś z administratorów na PW w celu weryfikacji pomysłu.

9. Użytkownicy muszą zaproponować kolor grupy dla projektowanej przez siebie watahy, przy czym nie powinien on się zbytnio mieszać z kolorami obecnymi i używanymi już na forum, a ponadto musi być on czytelny na layoucie strony.

10. Użytkownicy mają prawo do nadania watasze własnej, unikalnej nazwy, jednak wymaga ona akceptacji przez administrację. Nazwa może też pochodzić od imienia przywódcy (np. Wataha Iksa, Wataha Igreka). Wtedy, w przypadku zmiany przywódcy, zmianie ulegnie również nazwa watahy.

11. W wypadku chęci przejęcia terenu należącego do jednej watahy przez inną, dochodzi między nimi do wojny, której zasady opisano w temacie przeznaczonym wojnie w fabule.
Dywizje

Jeżeli stado jest wystarczająco duże, zamiast standardowych, oddzielnych rang, zaleca się tworzenie całych dywizji. Są to mini-zgrupowania wewnątrz stada, które przydzielają osobnikom z watahy konkretne obowiązki. Dowódca dywizji kontroluje bezpośrednio rozwój swojej jednostki, dopilnowując, żeby jej członkowie nie siedzieli bezczynnie, a powiększali swoje atrybuty. Alfa watahy decyduje o tym, czym ma zajmować się dana grupa i przydziela przywódcę według własnego uznania (np. dywizja: łowców, strażników, zielarzy, szpiegów itp.)
Każda wataha może posiadać dowolną ilość dywizji w zależności od ustanowionej przez założyciela struktury. Jednakże jedna dywizja nie może mieć więcej niż jednego dowódcy.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron