Umiejętności

#1

Wraz z rozwojem postaci gracz otrzymuje dostęp do kolejnych, specjalnych umiejętności, które może wykorzystać podczas walk. Dzieje się to po przekroczeniu ustalonych przez administrację progów, prezentujących się następująco:

Atak - dwie umiejętności po uzbieraniu 25, 50, 75, 100 punktów ataku,
Zręczność - dwie umiejętności po uzbieraniu 25, 50, 75, 100 punktów zręczności,
Magia - jedna umiejętność po uzbieraniu 10, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 punktów magii oraz dwie umiejętności po uzbieraniu 60, 70, 80, 90 punktów magii.

Posiadanie przez maga większej ilości umiejętności stanowi rekompensatę dla jego osłabionej walki bezpośredniej - ze względu na mniejszą ilość punktów przeznaczonych na atak i zręczność, podstawowe ataki takiej postaci będą zadawać znacznie niższe obrażenia, a uniki będą miały mniejszą szansę na powodzenie.

Istnieją również umiejętności, do których dostęp uzyskuje się poprzez uzbieranie odpowiedniej ilości punktów w dwóch dyscyplinach, tworząc niżej opisane kombinacje:

Atak+Zręczność - po jednej umiejętności dla kombinacji 25 punktów ataku + 25 punktów zręczności, 25 punktów ataku + 50 punktów zręczności, 50 punktów ataku + 25 punktów zręczności, 50 punktów ataku + 50 punktów zręczności,
dla Magia+Atak oraz Zręczność+Magia na tej samej zasadzie.

Wszystkie aktywne umiejętności mają ustalony koszt Energii. Energia jest związana z możliwością użycia umiejętności podczas walki - jeśli jej wartość spadnie do zera, postaci pozostają jedynie ataki podstawowe, których powodzenie ocenia się poprzez rzut kością (więcej na ten temat znajdziesz w temacie Walka).
Umiejętności można używać zawsze - zarówno podczas walki, jak i poza nią (jedna umiejętność na jeden post). Należy jednak pamiętać, że każde ich wykorzystanie odbiera punkty Energii - nieważne czy na polu bitwy, czy w przypadkowej lokacji, podczas sesji (innej niż walka) z drugim graczem.
Energia odnawia się w tempie 20 pkt/dzień (poza walką).

Używając umiejętności, uprasza się o zachowanie klimatu. Zamiast "Wilk rzucił >Ukąszenie<" starajmy się pisać na przykład "Wilk wbił kły w przeciwnika wprowadzając magicznie do jego organizmu małą dawkę trucizny, która aktywuje się przy większym wysiłku ofiary." Natomiast, żeby było jasne jakiej umiejętności użyliśmy, obowiązkiem jest podsumowanie użytej umiejętności na dole naszego posta POZA treścią fabularną. np. //Użyłem umiejętności "Ukąszenie"//.

Umiejętności ofensywnych można użyć podczas ataku, a umiejętności defensywnych podczas wykonywania uniku. Umiejętności pasywne działają samoistnie po spełnieniu określonych warunków, a wykorzystanie pozostałych (nie przydzielonych do wcześniej wymienionych grup) jest dozwolone w dowolnej chwili.

Dodatkowo, użycie niektórych umiejętności jest ograniczone do jednego razu podczas walki, są jednorazowe.

Umiejętności zadające OBRAŻENIA BEZPOŚREDNIE nie można uniknąć podstawowym unikiem. Aby zniwelować częściowo lub całkowicie takie obrażenia, należy użyć umiejętności. Pozostałe umiejętności ofensywne można uznać, za wzmocnienie podstawowego ataku, więc można dokonać podstawowego uniku.


Aby użyć tej samej umiejętności w walce (o ile nie jest jednorazowa) należy odczekać 1 turę.

Drzewko Ataku

Ukryta treść: pokaż
✩ Dla 25 punktów ataku

Wściekłość umiejętność ofensywna KOSZT: 25 energii - postać zadaje bezpośrednio 10 punktów obrażeń (obrażenia bezpośrednie). Zastępuje podstawowy atak.

Poświęcenie umiejętność ofensywna jednorazowa KOSZT: 20 energii - postać zadaje bezpośrednio 20 punktów obrażeń, jednocześnie odbierając sobie 10 punktów życia (obrażenia bezpośrednie). Zastępuje podstawowy atak.


✩ Dla 50 punktów ataku

Szarża umiejętność ofensywna KOSZT: 40 energii - zadaje 20 punktów obrażeń (obrażenia bezpośrednie). Zastępuje podstawowy atak.

Furia umiejętność defensywna jednorazowa KOSZT: 40 energii - postać nie odczuwa bólu, więc nie otrzymuje obrażeń od następnych 2 PODSTAWOWYCH ataków. Zastępuje podstawowy unik.


✩ Dla 75 punktów ataku

Wprawa umiejętnosć pasywna KOSZT: 0 energii - podnosi wynik otrzymany z rzutu kością o 1.

Żądza krwi umiejętność pasywna KOSZT: 0 energii - jeżeli wróg ma więcej życia od wilka posiadającego umiejętność ‘żądza krwi’, wilk ten zadaje dodatkowe 3 obrażenia w podstawowych atakach.


✩ Dla 100 punktów ataku

Amok umiejętność pasywna KOSZT: 0 energii - jeżeli Twoja postać ma poniżej 15 punktów życia, Twoje ataki podstawowe zadają 1,5 razy więcej obrażeń.

Wewnętrzny szał umiejętność ofensywna KOSZT: 25 energii - poświęcając swoje 5 punktów życia, postać zyskuje bonus do podstawowego ataku - 10 obrażeń. Suma tych dwóch liczb (podstawowy atak + 10) jest ilością obrażeń zadanych przeciwnikowi.


Drzewko Zręczności

Ukryta treść: pokaż
✩ Dla 25 punktów zręczności

Krwawienie KOSZT: 20 energii - atak powoduje krwawienie (4 punkty życia na turę). Efekt krwawienia łączy się (można zadawać wielokrotność tych obrażeń).

Podwójny cios umiejętność ofensywna KOSZT: 30 energii - pozwala na dokonanie dwóch podstawowych ataków w tej turze. Można uniknąć tylko pierwszego.


✩ Dla 50 punktów zręczności

Finta umiejętność defensywna jednorazowa KOSZT: 20 energii - pozwala na całkowite zniwelowanie umiejętności OFENSYWNEJ przeciwnika. Zastępuje podstawowy unik.

Osłupienie jednorazowa KOSZT: 15 energii - umiejętność, której można używać zarówno podczas ataku jak i obrony, powoduje paraliż u przeciwnika przez co nie może wykonać następnego ruchu (obrony i ataku).


✩ Dla 75 punktów zręczności

Refleks umiejętność pasywna KOSZT: 0 energii - podnosi wynik otrzymany z rzutu kością o 1.

Podstęp umiejętność ofensywna KOSZT: 20 energii - wilk atakuje przeciwnika od tyłu powodując, że jego podstawowy atak zyskuje przelicznik x 1,5.


✩ Dla 100 punktów zręczności

Odskok umiejętność defensywna jednorazowa KOSZT: 20 energii - gwarantuje unik z 75% skutecznością, zarówno przeciwko podstawowym atakom jak i umiejętnościom. Zastępuje podstawowy unik.

Nieczyste zagranie umiejętność pasywna KOSZT: 0 energii - za każdym razem, kiedy wykonany unik zniweluje 50% obrażeń lub więcej, atakujący otrzymuje 25% pełnych obrażeń które normalnie zadałby broniącemu (nie dotyczy umiejętności Odskok).


Drzewko Magii

Ukryta treść: pokaż
✩ Dla 10 punktów magii

Zamieć KOSZT: 20 energii - umiejętność, która na jedną turę powoduje ograniczenie wizji przeciwnika wskutek czego jego ataki zadają 30% mniej obrażeń.


✩ Dla 20 punktów magii

Lecznicza aura KOSZT: 20 energii - wilk używa swojej magii, aby uleczyć siebie lub swojego sojusznika, efektem czego jest regeneracja 10 punktów życia.


✩ Dla 25 punktów magii

Zew natury umiejętność ofensywna KOSZT: 25 energii - magia sprawia, że inne zwierzęta pomagają Ci w walce i zadają wrogowi 10 punktów obrażeń (obrażenia bezpośrednie). Zastępuje podstawowy atak.


✩ Dla 30 punktów magii

Skażenie KOSZT: 10 energii - umiejętność, która powoduje że następna umiejętność przeciwnika kosztuje 10 energii więcej.


✩ Dla 40 punktów magii

Tarcza KOSZT: 20 energii - wilk tworzy wokół siebie cienką warstwę tarczy. Kolejny atak lub umiejętność ofensywna niszczą tarczę i zadają 5 obrażeń atakującemu. Tarcza nie powstrzymuje obrażeń zadanych przez przeciwnika. Umiejętność można rzucić PO wykonaniu uniku i obowiązuje w następnej turze.


✩ Dla 50 punktów magii

Moc źródła jednorazowa KOSZT: 50 energii - wilk czerpię moc ze Źródła, która powoduje, że zarówno wybrany wróg jak i osoba rzucająca umiejętność wyrównują swoją liczbę punktów życia do 50.


✩ Dla 60 punktów magii

Skupienie jednorazowa KOSZT: 0 energii - wilk wstrzymuje się od ataku i skupia, żeby użyć jak najmniej energii do rzucenia kolejnego zaklęcia. Kolejna umiejętność kosztuje o 30 PUNKTÓW ENERGII MNIEJ. Użytkownik korzystający ze “Skupienia” w swojej turze nie może zaatakować. Jednakże może najpierw wykonać unik, a potem użyć umiejętności.

Ukąszenie umiejętność ofensywna KOSZT: 15 energii - podczas podstawowego ataku, wilk wbija kły w ciało przeciwnika zatruwając jego organizm magicznym zaklęciem. Kolejna umiejętność wroga powoduje w skutku ubocznym 10 punktów obrażenia na nim samym.


✩ Dla 70 punktów magii

Wzmocnienie jednorazowa KOSZT: 5 energii - następna umiejętność zadziała ze wzmocnioną siłą. Lista umiejętności oraz ich efektów po wzmocnieniu znajdują się TUTAJ.

Ogniste kły umiejętność ofensywna KOSZT: 20 energii - umiejętność, która wzmacnia następny atak podstawowy o 10 punktów obrażeń. Co więcej, zadanie 10 punktów obrażeń jest gwarantowane, nawet w przypadku wyniku rzutu kością 1 (krytyczna porażka).


✩ Dla 75 punktów magii

Mantra umiejętność pasywna KOSZT: 0 energii - podnosi wynik otrzymany z rzutu kością o 1.


✩ Dla 80 punktów magii

Agonia umiejętność pasywna jednorazowa KOSZT: 0 energii - będąc na skraju przytomności, wilk nie poddaje się tak łatwo i korzysta z magii, żeby trzymać się na nogach. Za pierwszym razem, kiedy obrażenia wroga będą równe bądź większe od pozostałego życia użytkownika tej umiejętności, wilk nie otrzyma żadnych obrażeń. Efekt ten działa w tej oraz następnej turze. Obrażenia mniejsze od pozostałych punktów życia użytkownika “Agonii” mogą zadać obrażenia.

Nawałnica KOSZT: 20 energii - niweluje 50% obrażeń zadanych przez następną umiejętność ofensywną użytą przez przeciwnika.


✩ Dla 90 punktów magii

Echo jednorazowa KOSZT: 20 energii - pozwala na skopiowanie umiejętności użytej przez wroga podczas ich walki. Umiejętność ta kosztuje 0 energii. Mag może użyć skopiowanej umiejętności w dowolnym momencie walki, jednakże nie później niż po jej zakończeniu.

Bariera umiejętność defensywna KOSZT: 35 energii - podczas obrony, wilk rzuca na siebie magiczną barierę, która nie pozwala na zadanie żadnych obrażeń. Po pierwszym ataku lub umiejętności ofensywnej bariera pęka. Zastępuje podstawowy unik.


✩ Dla 100 punktów magii

Odbicie umiejętność defensywna jednorazowa KOSZT: 25 energii - wilk odbija SKIEROWANĄ NA NIEGO umiejętność wroga. Jej efekty działają na korzystającego z umiejętności wroga. Zastępuje podstawowy unik.


Drzewko Atak + Zręczność

Ukryta treść: pokaż
✩ Dla 25 punktów ataku+ 25 punktów zręczności

Przytrzymanie jednorazowa KOSZT: 20 energii - powoduje obniżenie zręczności przeciwnika o 30 % na dwie tury.


✩ Dla 25 punktów ataku + 50 punktów zręczności

Szybki atak umiejętność ofensywna jednorazowa KOSZT: 15 energii - wzmacnia atak podstawowy o 5 pkt. obrażeń i omija unik oraz umiejętność defensywną (np. Bariera nie zadziała, ale będzie wciąż aktywna na kolejną turę).


✩ Dla 50 punktów ataku + 25 punktów zręczności

Prowokacja umiejętność defensywna jednorazowa KOSZT: 15 energii - wilk prowokuje przeciwnika lub przyjmuje na siebie jego cios ratując od obrażeń sojusznika. Otrzymane obrażenia są o połowe mniejsze. Zastępuje podstawowy unik. Pozwala na jednorazową zmianę kolejności postów (obowiązuje JEDYNIE jeśli post użytkownika "Prowokacji" byłby później niż post sojusznika którego broni. W związku z tym chcąc użyć tej umiejętności, możemy zmienić kolejność pisania i "wciskamy się" bezpośrednio przed post sojusznika).

✩ Dla 50 punktów ataku + 50 punktów zręczności

Kontratak umiejętność defensywna jednorazowa KOSZT: 20 energii - wilk blokuje całe obrażenia z podstawowego ataku oraz umiejętnści. 50 % tych obrażeń zadaje przeciwnikowi. Zastępuje podstawowy unik.


Drzewko Magia + Atak

Ukryta treść: pokaż
✩ Dla 25 punktów magii + 25 punktów ataku

Skok adrenaliny jednorazowa KOSZT: 15 energii - wilk zbiera w sobie energię na kolejne uderzenia powiększając swoje punkty ataku o 10 na jedną turę (UWAGA! Posiadanie bonusowej liczby ataku nie powoduje odblokowania umiejętności na wyższym poziomie. np. jeżeli użytkownik ma 65 ataku i używa “Skoku adrenaliny”, nie otrzymuje on dostępu do umiejętności z 75 punktów ataku).


✩ Dla 25 punktów magii + 50 punktów ataku

Dezorientacja umiejętność ofensywna jednorazowa KOSZT: 15 energii - silniejszy atak z odrobiną magii powodują u przeciwnika dezorientację. Przez ten efekt, w następnej sytuacji gdzie przeciwnik rzuca kostką, wartość jest obniżana o połowę.


✩ Dla 50 punktów magii + 25 punktów ataku

Opatrzenie ran jednorazowa KOSZT: 15 energii - wilk prowizorycznie zasklepia swoje rany, powodując zatrzymanie krwawienia oraz regeneruje 5 punktów życia.


✩ Dla 50 punktów magii + 50 punktów ataku

Inspiracja jednorazowa KOSZT: 20 energii - swoją walką i determinacją wilk inspiruje sojusznika dodając mu 15 punktów do wybranej statystyki na jedną turę (UWAGA! Posiadanie bonusowej liczby wybranej statystyki nie powoduje odblokowania umiejętności na wyższym poziomie. np. jeżeli użytkownik ma 65 ataku i używa “Inspiracji” w celu ulepszenia tej statystyki, nie otrzymuje on dostępu do umiejętności z 75 punktów ataku).


Drzewko Zręczność + Magia

Ukryta treść: pokaż
✩ Dla 25 punktów zręczności + 25 punktów magii

Usprawnienie jednorazowa KOSZT: 10 energii - wilk skupia się, żeby uniknąć ataku przeciwnika zyskując przez to 10 punktów zręczności na jedną turę (UWAGA! Posiadanie bonusowej liczby zręczności nie powoduje odblokowania umiejętności na wyższym poziomie. np. jeżeli użytkownik ma 65 zręczności i używa “Usprawnienia”, nie otrzymuje on dostępu do umiejętności z 75 punktów zręczności).


✩ Dla 25 punktów zręczności + 50 punktów magii

Lustrzane odbicie jednorazowa KOSZT: 15 energii - wilk korzysta z magii i otoczenia, żeby stworzyć iluzję optyczną powodując że przeciwnik widzi trzy cele zamiast jednego. Umiejętność ta może zostać użyta dopiero PO WYKONANIU UNIKU. Przeciwnik musi wykonać dodatkowy rzut kostką żeby trafić poprawnego przeciwnika. Kostką k10 musi uzyskać wynik 7 lub więcej. Jeżeli się nie uda, jedno odbicie zostaje zniszczone. Przy kolejnym ataku musi rzucić 5 lub więcej żeby trafić poprawnego przeciwnika. Jeżeli to również się nie uda, przeciwnik znów trafia kopię. W tym przypadku efekt lustrzanego odbicia już nie obowiązuje. Jeżeli wróg trafi w oryginał za pierwszym bądź drugim razem, pozostałe klony znikają.


✩ Dla 50 punktów zręczności + 25 punktów magii

Oczyszczenie jednorazowa KOSZT: 20 energii - wilk doskakuje do sojusznika i pomaga mu w jego sytuacji, lecząc go z jakichkolwiek działających na niego negatywnie efektów (np. krwawienie, paraliż, skażenie, ukąszenie).

✩ Dla 50 punktów zręczności + 50 punktów magii

Leczniczy powiew jednorazowa KOSZT: 15 energii - wilk bardzo zwinnie opatruje swoje rany korzystając z odrobiny magii, regenerując przy tym 20 punktów życia.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron