Kontraktowanie zarządzania
29 lip 2022

Kontraktowanie zarządzania

Post by Serwis S.A.

Kontraktowanie menedżerskie jest stosowane w dużych i złożonych projektach. Dzięki zastosowaniu tej metody klient może zmniejszyć swoje ryzyko i przenieść odpowiedzialność za zarządzanie na kilku wykonawców. Przede wszystkim. Projekt zostanie podzielony przez klienta na kilka pakietów, a do każdego z nich zostanie wyznaczonych kilku wykonawców zarządzających. W większości przypadków powołanie to nastąpi na etapie projektowania.

Główną intencją powołania wykonawców zarządzających na etapie projektowania jest zaangażowanie ich w rozwój projektu. W tej metodzie klient będzie komunikował się tylko z wykonawcami zarządzającymi. To na nich (wykonawcach zarządzających) spoczywa odpowiedzialność za komunikację ze wszystkimi dostawcami i podwykonawcami oraz zarządzanie postępem projektu. Klient będzie miał umowę tylko z wykonawcami zarządzającymi. W większości przypadków umowa ta będzie obejmować zarówno działania przed zawarciem umowy, jak i działania po zawarciu umowy (które klient życzy sobie, aby wykonawca zarządzający przeprowadził i uczestniczył).

Reklama: Geodezja Sicienko


Wykonawca zarządzający zwróci wszelkie koszty w oparciu o umowę. Warunki płatności w tych umowach mogą być koszt plus opłata procentowa, koszt plus stała cena lub koszt docelowy.

0 Comments

Leave a Comment