Formaldehyd: co to jest i dlaczego jest niebezpieczny?
30 gru 2022

Formaldehyd: co to jest i dlaczego jest niebezpieczny?

Post by Redaktor

Formaldehyd jest substancją chemiczną o silnym, ostrym zapachu. Znajduje zastosowanie w produkcji niektórych materiałów budowlanych oraz w produkcji niektórych rodzajów tworzyw sztucznych. Formaldehyd znajduje się również w wielu produktach gospodarstwa domowego, w tym w trwałych tkaninach prasowanych, produktach papierowych, klejach i izolacji.

Formaldehyd został sklasyfikowany jako czynnik rakotwórczy dla ludzi przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) i jest wymieniony jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy dla ludzi przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA). Długotrwałe narażenie na formaldehyd może powodować raka u ludzi.

Formaldehyd został sklasyfikowany jako czynnik rakotwórczy dla ludzi przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) i jest wymieniony jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy dla ludzi przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA). Długotrwałe narażenie na formaldehyd może powodować raka u ludzi

Formaldehyd w produktach gospodarstwa domowego

Formaldehyd jest bezbarwnym i łatwopalnym gazem, który jest używany w wielu produktach gospodarstwa domowego. Jest silnym środkiem drażniącym, który może powodować poważne problemy zdrowotne, takie jak astma lub rak.

Unia Europejska ustaliła maksymalny limit formaldehydu w produktach gospodarstwa domowego na 0,2%. Limit ten nie obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie poziomy formaldehydu są wyższe niż normy UE.

Jednym z najczęstszych źródeł narażenia dzieci i dorosłych na formaldehyd są dywany. Emisje formaldehydu z tych materiałów są najwyższe, gdy są nowe i po długim okresie ich zamoczenia.

Zagrożenia związane z formaldehydem w miejscu pracy

Formaldehyd jest bezbarwnym, łatwopalnym gazem, który jest używany w wielu produktach, takich jak kleje, farby, dywany i wyroby z drewna kompozytowego. Formaldehyd może powodować podrażnienie skóry i oczu. Może również powodować trudności w oddychaniu i inne problemy zdrowotne.

W miejscu pracy ekspozycja na formaldehyd może wystąpić na różne sposoby, w tym:

– Wdychanie oparów formaldehydu

– Bezpośredni kontakt z formaldehydem

– Kontakt skóry z formaldehydem

– Spożycie formaldehydu (jedzenie lub picie)

Formaldehyd został sklasyfikowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy dla ludzi. IARC zaklasyfikowała go do grupy 1 – rakotwórczej dla ludzi. Ekspozycja na formaldehyd może zwiększać ryzyko raka u ludzi.

Tags:

0 Comments

Leave a Comment